Наукова біографія

д.т.н., проф. Іван Грабард.т.н., проф. Іван Грабар

ГРАБАР Іван Григорович – доктор технічних наук, професор, автор більше 250 наукових праць та винаходів, монографій та підручників для студентів ВУЗів, відмінник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії технологічних наук України, член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки України. Голова Житомирської обласної громадської організації «Фонд ІНТЕЛЕКТ ПОЛІССЯ», голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського товариства синергетики.

Все життя Грабара Івана Григоровича пов”язане з Житомирщиною. Він народився в с.Рудківка Житомирського району в 1954 р. В 1971 році закінчив з Золотою медаллю Новозаводську середню школу Червоноармійського району. В 1971-76 рр. навчався на механічному факультеті Житомирської філії Київського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1976 році за фахом інженер-механік та був залишений в інституті для наукової та викладацької роботи. В 1977-78 рр.проходив дійсну строкову службу в збройних силах СРСР. Під час навчання в інституті та аспірантурі багаторазово брав участь у роботі студентських будівельних загонів на Житомирщині, в Казахстані та Тюмені. Нагороджений орденом “Знак Пошани”.

Народився 15 травня 1954 року в с.Василівка Житомирського району Житомирської області. В 1971 році закінчив з Золотою медаллю Новозаводську середню школу на Житомирщині, а в 1976 році – з відзнакою – Київський політехнічний інститут. В 1982 році закінчив аспірантуру Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.02.06 – “Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури” на тему “Нелінійні явища накопичення втомних пошкоджень в алюмінієвому матеріалі Д16АТВ” захистив у 1983 р. в Київському інституті інженерів цивільної авіації.

В 1991 році закінчив докторантуру Інституту металургії ім.. А.А.Байкова АН СРСР (м. Москва), а в 1993 році захистив докторську дисертацію на тему «Термоактиваційний аналіз і точки біфуркації пластичного деформування і руйнування ОЦК і ГЦК металів в задачах прогнозування ресурсу роторів», присвячену розробці методології прискорених випробовувань роторів силових установок авіаційної і ракетно-космічної техніки.

З 1994 по 2008 рр. працював проректором з наукової роботи, першим проректором, завідувачем кафедри автомобілів Житомирського державного технологічного університету. З лютого 2008 року працює в ЖНАЕУ.

Розробив теоретичні засади прискорених сертифікаційних випробовувань натурних конструкцій авіаційної і ракетно-космічної техніки в умовах складного температурно-силового навантаження, що дозволяє скоротити час випробовувань у 10-100 разів при достовірності прогнозу не гірше 0,96.

Отримав важливі теоретичні узагальнення кінетики критичних явищ та електрофізичних процесів у деформованих перколяційно-фрактальних середовищах, що дозволило запропонувати технології виготовлення та використання нового класу надчутливих тензометричних пристроїв, в тому числі – і для тензометрії біологічних об’єктів.

Розробив теорію і запропонував більше 20 конструкцій нового класу гідро-вітро-коліс з орієнтаційо-змінною парусністю.

Розробив принципи конструювання, розрахунків та впровадження сучасних програмно-апаратних комплексів для дослідження кінематики та динаміки машин, вузлів і трансмісій.

Є відомим фахівцем у галузі синергетики та резонансних технологій. Започаткував кількісні методи біоіндикації слабких взаємодій активаторів-резонаторів з живими об’єктами, вперше побудував функціонали поля біоактиваторів. Започаткував на теренах України розробку технологій мікрорезонансної біоактивації та їх впровадження в сфері покращення питної води та регуляції росту рослин.

Під керівництвом і при безпосередній участі проф.. Грабара І.Г. викнувалось ряд важливих міжнародних наукових проектів:

  • Проект гранту шостої рамкової програми Європейського Союзу № STRP 504937-1 “Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from hydroxylapatite”;
  • Ряд проектів програми Темпу-Тасіс;
  • Ряд проектів з випробовувань натурних конструкцій авіаційної і ракетно-космічної техніки на прискорене визначення граничної несучої здатності та ресурсу з авіаційно-космічними фірмами СРСР, Росії, США, Південної Кореї, України тощо.


Навчальні дисципліни: “Матеріалознавство”, “Надійність машин”, “Інноваційний менеджмент”, “Основи наукових досліджень”, “Деталі машин“, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”.

Сфера наукових інтересів: синергетика і нелінійні явища, міцність машин, дослідження натурних конструкцій на граничну несучу здатність, сучасні технології, інновації в АПК, резонансна біоактивація води та її вплив на кінетику процесів в живій природі.

Одружений, дружина ГРАБАР Тетяна Петрівна, вчителька. Має двох доньок – Ольгу та Олену.

Автор більше 250 наукових праць та винаходів, серед яких:

1. Грабар І.Г. Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування. Наукова монографія. – Житомир. – ЖІТІ. – 2003. – 312 с.
2. Грабар І.Г., Яхно О.М.,Таурит Т.Г.Ветроэнергетика: расчет и конструирование ВЭУ. - Житомир, ЖИТИ, 2003. –255 с.
3. Грабар І.Г., Грабар О.І., Гутніченко О.А., Кубрак Ю.О. ПЕРКОЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: властивості, технології, застосування. Наукова монографія. - Житомир: ЖДТУ. – 2007 - 370 с.
4. Грабар І.Г., Титаренко В.Є. Система технологій і основи бізнес-планування. - Навчальний посібник. - Житомир, ЖІТІ, 2002. – 128 с.
5. Грабар І.Г., Ходаківський Є.І., Вознюк О.В., Возна Л.Ю. Синергетика економічних систем. - Житомир, ЖДТУ.Навчальний посібник. – 2003. – 244 с.
6. Грабар І.Г., Вінник В.Ю., Защипас С.М. Суховецька С.В. Комп”ютерний переклад. - Житомир, ЖДТУ. Навчальний посібник.- 2004. – 205 С.
7. Грабар І.Г., Малиновський А.С., Лещенко М.І., Ходаківський Є.І. Технопарки інноваційного підприємництва. – Житомир. – ЖНАЕУ. – 2009. – 360 с.
8. Тензометричний пристрій професора Грабара для виміру механічних деформацій. Винахід України, 39401А, бюл.№5, 2001 р.
9. Грабар І.Г., Кубрак Ю.О. Деформовані перколяційно-фрактальні матеріали: новий клас надчутливих датчиків. - Mechanics 2004. Proceedings of the International Scientific Conference. – Rzeszuv. – 2004.
10. Грабар І.Г., Грабар О.І. Фрак тали і тензори в наукових дослідженнях. - Житомир. – ЖДТУ.- 2007. – 69 с.
11. Грабар І.Г. Основи надійності машин. – Житомир. – ЖДТУ. – 1999. – 298 с.
12. Бурлака В.А., Грабар І.Г., Хом’як І.В Екологія відходів. Наукова монографія - Житомир.- Рута.- 2007. – 512 с.
13. Грабар І.Г., Рисіч А.В. Гідро вітроколесо з орієнтаційно-змінною вітрильністю. - Патент України №20609 від 15.02.2007.

Нагороджений орденом «Знак Пошани», знаком МОНУ «Петро Могила», заслужений професор ЖДТУ.

Хобі: бджільництво, автомобільний туризм, творчість Я.Гашека, І.Єфремова, О.Бердника, В.Мегре, В.Савченко.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7

+38 097 298 58 62
+380412 220417
+380412 226738

E-mail: ivan-grabar@rambler.ru
Web: http://www.znau.edu.ua
Skype: ivan_grabar

Наукові інтереси:

  • Прискорені випробовування натурних конструкцій
  • Мікрорезонансні технології в покращенні питної води та регуляції росту рослин
  • Конструювання та виробництво вітроелектростанцій з орінтаційно-змінною парусністю
  • Синергетика і нелінійні явища
  • Перколяційно-фрактальні матеріали для медицини, фільтрів, надчутливих датчиків